Onze werkwijze

DevSecOps voor nog betere software

PeopleWare werkt in een DevSecOps (development, security & operations) setting, met aandacht voor het ontwikkelproces, de beveiliging, en het operationele aspect van de software.  DevSecOps automatiseert en versnelt niet alleen de oplevering en uitrol van secure software, maar zorgt ook voor een veel efficiënter en beter operationeel beheer.

Agile ontwikkeling

Door onze agile aanpak kunnen wij maximaal inspelen op voortschrijdend inzicht en een wijzigende omgeving. Er wordt ontwikkeld in korte iteraties door kleine teams, waarin alle nodige disciplines aanwezig zijn. Hierdoor kan PeopleWare nog sneller en doelgerichter hoogkwalitatieve software ontwikkelen.

Wij vinden het cruciaal om voor elke opdracht vooraf een functioneel analysedossier samen te stellen. Deze analyse wordt gebruikt als eerste product backlog.

Voor de klant stelt PeopleWare een online projectworkspace ter beschikking, op basis van Atlassian. Hier vindt u alle projectgegevens, waaronder projectdocumenten, plannen en dergelijke verzameld. Met diverse dashboards krijgt u zo een volledig transparante kijk op het projectverloop. Zo behoudt u steeds de controle op de samenwerking en de voortgang van het project.

Uiterst snel en kwalitatief

In een DevSecOps constellatie kan op een vraag vanuit de business heel snel en efficiënt gereageerd worden. Binnen een paar uur wordt nieuwe code gemaakt, automatisch getest, gevalideerd en naar productie uitgerold. En dit alles met de hoogste kwaliteitsgaranties en voortdurende aandacht voor het veiligheidsaspect.

Development...

Langs de ‘Dev-kant’ wordt er Agile ontwikkeld. Alle programmacode wordt automatisch samengebracht en gebuild. Vervolgens wordt deze automatisch getest en gevalideerd zodat fouten in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord (Continuous Integration).

... & operations

Zodra testen succesvol doorlopen zijn (Continuous Delivery), kunnen aan de Ops-kant nieuwe softwarefunctionaliteiten of -aanpassingen automatisch uitgerold worden. Eens uitgerold in productie, wordt de werking van het systeem voortdurend gemonitord.

... & security

DevSecOps is meer een mentaliteit, het is nadenken over de beveiliging vooraleer er gestart wordt met de bouw. Door security in te bakken in het ontwikkelproces waarborgen we een veilige softwareoplossing. 

Het menselijk aspect van verandering

Change management is een ander belangrijk aspect van onze visie. De efficiëntie van een softwaresysteem valt of staat met de adoptie ervan door de gebruikers, vandaar dat PeopleWare hier alle aandacht aan besteedt.

Stappenplan

1.

Luisteren

U kent als geen ander uw eigen organisatie. Daarom vinden wij  het belangrijk om aandachtig naar uw verhaal te luisteren om uw business case en de drijfveren erachter goed te begrijpen. De context is minstens even belangrijk als de case zelf.

2.

Klankbord

Zodra we uw business case perfect kunnen kaderen, meten we onszelf een klankbordfunctie aan. We hebben niet de pretentie om te denken dat we uw business beter kennen dan uzelf, maar we confronteren u wel met andere inzichten en denkwijzen. We vertellen u klaar en duidelijk wat u ons inziens beter wel en niet doet in het kader van uw IT-project.

3.

Actief meedenken

Door actief mee te denken, kunnen we een meerwaarde bieden aan uw project. Wij zullen met andere, soms verrassende inzichten komen, steeds met één doel: uw business nog beter maken.

4.

Business case verfijnen

PeopleWare heeft niet enkel hoogopgeleide medewerkers in huis, maar beschikt ook over bijzonder veel business-kennis. We stellen onze ervaring graag ter beschikking om uw case nog creatiever en innovatiever te maken. Zo leggen we samen nieuwe opportuniteiten bloot.

5.

Uitdenken en plannen

Een goede voorbereiding is het halve werk. We zetten de krijtlijnen uit voor het te ontwerpen platform en bouwen de brug tussen uw business case en de verdere uitwerking ervan.

6.

Ontwerpen

Een slim gekozen architectuur, niet enkel in functie van de huidige behoeften, maar ook rekening houdend met de toekomst, vormt het fundament voor het te bouwen systeem. Human interface aspecten, waaronder usability, vormen een kritiek aandachtspunt.

7.

Bouwen

Het bouwen van de toepassing gebeurt door een multidiciplinair team. Alle projectmedewerkers worden ondergedompeld in uw business case. Wij vinden het immers belangrijk dat iedereen weet waaraan hij of zij precies bouwt. Dat is motiverend en bevordert de algemene kwaliteit van uw case.

8.

Ondersteunen

Zowel naar externen toe als wat uw interne organisatie betreft, kunnen wij instaan voor de ondersteuning van de toepassing. Wij zorgen voor support en onderhoud. Niet onder de vorm van dure supportcontracten, maar wel als een SLA (Service Level Agreement).

Klaar om uw project op een professionele manier aan te pakken?