CrossDB, een intelligente hub voor data van de Kruispuntbank

KSZ datastromen tussen verschillende organisaties

PeopleWare heeft de afgelopen jaren heel wat expertise opgebouwd bij het uitwerken van projecten voor verschillende sectorale instellingen. Eén van die sectorale instellingen is Constructiv, het fonds voor bestaanszekerheid van de bouwsector. 

Constructiv staat in voor de toekenning van aanvullende sociale voordelen aan arbeiders en bouwbedrijven, de strijd tegen de sociale fraude, de ondersteuning van competentiebeheer en instroom in de sector, en het welzijn op de werven.

Voor hen ontwikkelde PeopleWare CrossDB, een platform dat zorgt voor een naadloze datastroom van de gegevens afkomstig van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) naar de verschillende Fondsen voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (later Constructiv). Later werd CrossDB uitgebreid naar het beheer voor meerdere sectoren, zoals  de transport- en verhuissector, in functie van eenzelfde verwerking van gelijkaardige brongegevens.

Centrale verwerking van gegevens van de Sociale Zekerheid

CrossDB had bij de opstart in 2009 het doel om een centrale database te worden waarin alle ‘officiële’ gegevens binnen de bouwsector verwerkt en bewaard konden worden zodat de verschillende back-office applicaties daar op een eenvoudige en eenduidige manier konden over beschikken of consulteren. 

Op dat moment bestaan er drie Fondsen voor Bestaanszekerheid Bouw: het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf, het Fonds voor Vakopleiding en het Nationaal Comité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf.

Elk van die fondsen ontving en verwerkte de bestanden van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid op hun eigen manier. Deze fondsen waren op zoek naar een manier om alle benodigde gegevens uit de KSZ beter te kunnen implementeren en om de verwerking in bulk te automatiseren, en dit op één centrale plaats. 

Een ander probleem was dat de Fondsen op dat moment niet de mogelijkheid hadden om anomalieën aan te passen die in de KSZ voorkwamen. In het nieuwe systeem moest ook dat probleem aangepakt worden, zodat de info aangepast kon worden voor deze naar de verschillende back-ends verspreid werd.

Jean Claude Brouillard, op dat moment Coördinator ICT Datamanagement bij FBZ Bouw (nu Constructiv), was overtuigd van een samenwerking binnen de verschillende organisaties als ze vanuit één centrale databank zouden kunnen werken. “De verschillende fondsen hadden vaak dezelfde gegevens nodig om hun berekeningen te doen (Dimona, DmfA, WKG, RRBis, PRM, Limosa, tijdelijke werkloosheid en arbeidsongevallen). Dat kon gaan om het rijksregister, het adres of de prestaties van een arbeider. Alle organisaties hadden baat bij het nieuwe systeem en konden over de gemeenschappelijke gegevens beschikken. Het zou een enorme tijdswinst kunnen opleveren en elk fonds zou over dezelfde gegevens beschikken.”

Veel denkwerk vooraf

CrossDB is in 2009 voor het eerst in productie gegaan. Zoals bij wel meer opdrachten voor sectorale instellingen werd er vooraf eerst een lastenboek uitgeschreven. PeopleWare had op dat moment al ervaring met het werken voor een sectorale instelling. Ze hadden er net een succesvolle samenwerking met het Fonds voor vakopleiding, één van de drie Fondsen van de bouwsector, opzitten. 

Tijdens de aanbesteding werd PeopleWare geselecteerd op basis van hun visie en het goed aanvoelen van wat een sectorale instelling juist inhoudt en nodig heeft. Het is het begin van een samenwerking die al 12 jaar vlot verloopt.

“Voor mij was het mijn allereerste project waar ik bij PeopleWare aan heb meegewerkt, en het was meteen de moeite. In het begin is er heel wat denkwerk in gekropen over hoe de datastromen het best zouden werken. We zijn indertijd begonnen met vier datastromen (Dimona, RRBis, WKG en DmfA). In de loop der jaren kwamen er steeds meer stromen (Limosa, PRM, tijdelijke werkloosheid, arbeidsongevallen) en projecten bij.  Op dit moment bestaat CrossDB uit meer dan 10 verschillende datastromen die allemaal automatisch verwerkt worden.”, aldus Anke Jäger, Technisch Projectleider bij PeopleWare.

Van eindejaarspremies tot pensioenberekeningen

Hoewel CrossDB het mogelijk maakt om bepaalde gegevens aan te passen, is het zeker niet een doel op zich. De mogelijkheid om gegevens aan te passen is vooral gegroeid vanuit het feit dat ze eventuele anomalieën in de KSZ data willen kunnen rechtzetten. 

CrossDB-gegevens zijn dan ook de basis om verdere berekeningen te doen. Dat kan gaan over een aanvullende vergoeding ingevolge een arbeidsongeval, over opleidingspremies, en rustdagen maar ook de berekening van het sectoraal aanvullend pensioen. En vooral bij dat laatste is bijvoorbeeld een geboortedatum als gegeven een noodzaak.

Jean Claude Brouillard legt uit: “Bij mensen met een Afrikaanse afkomst is er vaak geen exacte geboortedatum. In tegenstelling tot bij ons, hebben Afrikaanse landen niet de gewoonte om de datum van geboorte bij te houden. Daar wordt enkel het jaartal bijgehouden. Maar om iemand een pensioen te kunnen uitbetalen, heeft de Belgische staat wel een exacte datum nodig. Daar zijn we tot het compromis gekomen dat we voor mensen in die situatie altijd 1 juli van het geboortejaar gaan invullen. Op die manier vermijden we dat er een blokkering zou ontstaan, en de mensen moeilijkheden ondervinden bij hun aanvraag tot uitkering van hun aanvullend pensioen.”

De gegevens voor CrossDB worden dagelijks drie keer ingelezen en verwerkt. Alles begint met het importeren en valideren van gegevens. Daarna volgen de anomaliebehandeling en de exporten. Op dit moment is de synchronisatie van data niet realtime, maar dat is ook niet noodzakelijk. Een punctuele opvraging om over de laatste info te beschikken kan ook getriggerd worden vanuit de CrossDB-applicatie.

Nog steeds nieuwe projecten

Momenteel werkt PeopleWare nog steeds op een regelmatige basis kleinere projecten uit die bijdragen aan het succes van CrossDB. Een voorbeeld hiervan is  e-Deductions  Dat deel moet een administratieve vereenvoudiging opleveren voor mensen met schulden. 

“In totaal beheren we voor de bouwsector in CrossDB een half miljoen begunstigden. Alles wat rond schulden draait, brengt een enorme administratieve rompslomp met zich mee omdat er ook een strikt wettelijke kader aan verbonden is. Binnen de sector hebben we in het totaal een 90.000 dossiers af te handelen. We werken dit nu uit en PeopleWare ontwikkelt dit nieuwe systeem van gegevensuitwisseling binnen CrossDB.”, aldus Jean Claude Brouillard.

Het gebruik van Webservices komt meer en meer aan bod binnen het netwerk van de KSZ en dit past ook perfect in de strategie van CrossDB.  Bevragingen hetzij online of in batch uitvoeren vanuit of via CrossDB past perfect in de opzet van deze toepassing.

Daarnaast staat PeopleWare ook in voor de support en het onderhoud van CrossDB. “Uiteraard is onze job niet meer dezelfde als in het begin. In 2020 waren er aanpassingen nodig specifiek door de coronapandemie en de maatregelen die er op volgden.”, aldus Anke van PeopleWare. 

“En we staan ook steeds paraat bij supportvragen voor de gebruikers van de CrossDB-applicatie. Vaak zijn het vragen van gebruikers om even iets op te zoeken.”

Ingenieus opzet

Jean Claude Brouillard kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met PeopleWare: “In al die jaren zijn er nooit strubbelingen of onenigheid geweest. Dat is toch best uniek voor zo’n lange samenwerking. De naam PeopleWare zegt het dan ook allemaal. Zij zetten de ‘people’ echt wel op de eerste plaats tijdens hun opdrachten.” 

PeopleWare was voor Constructiv en de ontwikkeling van CrossDB dan ook zeker de juiste keuze volgens Jean Claude Brouillard. “Hun betrokkenheid bij projecten is iets wat je niet direct verwacht van een extern software bedrijf. Vanuit het team van Constructiv dat meewerkte aan CrossDB was er bijna niemand met een technische achtergrond. Toch was het voor ons allemaal heel duidelijk wat PeopleWare juist van plan was en bedoelde. Ondertussen hebben we het gevoel dat ze echt een deel van ons bedrijf zijn.“

Dat gevoel kan Anke van PeopleWare ook beamen: “Ik ben al sinds het begin betrokken bij het project van Constructiv en CrossDB. Na al die jaren voelt het dan ook alsof we één grote familie zijn. Als we elkaar zien gaat het nooit enkel over het werk, en dat maakt het alleen maar fijner om samen te werken.”

“Ik moet PeopleWare echt wel bedanken. De manier waarop ze CrossDB hebben opgezet is simpelweg ingenieus. De materie en de data zijn zeer complex, maar de complexiteit wordt door de applicatie volledig opgeheven.   Het functioneert perfect, en ook de nieuwe verwerkingen blijven er gewoon in passen. Ook dat CrossDB feilloos de overschakeling van verschillende organisaties naar Constructiv, één Fonds voor bestaanszekerheid van de bouwsector, zonder problemen heeft verteerd, bewijst de flexibiliteit ervan. Als je bedenkt dat het eerste stuk van CrossDB al meer dan 11 jaar oud is, is het opmerkelijk dat dat allemaal nog zo goed past en functioneert. Dat is de belangrijkste realisatie in dit hele verhaal.”, aldus Jean Claude Brouillard.