Red­ders aan zee gaan digi­taal

Verloren gelopen kinderen met ouders sneller herenigen

IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, gaat mee met de (ge)tijd(en). Om haar dagelijkse werking te moderniseren ging de reddersvereniging in zee met PeopleWare om een oplossing te ontwikkelen specifiek op basis van haar noden en vereisten. Die moet IKWV toelaten om verloren gelopen kinderen sneller te herenigen met hun ouders, interventies vlotter op te volgen en de werklast voor haar 1.400 redders te verminderen.

Eenvoudiger, vlotter en duurzamer

Voor dagjes- en andere toeristen, of eenieder die tijdens de zomermaanden ooit de Belgische kust bezocht, vormen de redders van het IKWV in hun rood-gele plunje een vertrouwd zicht op het strand. Maar wat het oog van de nietsvermoedende vakantieganger niet ziet, is de coördinatie die achter de schermen bij die dagelijkse paraatheid komt kijken.

“Het zoeken naar verloren gelopen kinderen en hun ouders, de coördinatie met de lokale politie, dagrapporten, EHBO-interventies, het onderhoud van boten en jetscooters… Het maakt allemaal deel uit van onze dagelijkse operaties”, vertelt Bert Gunst, voorzitter van het IKWV. “Daar komt heel wat administratie bij kijken. Tot voor kort gebeurde die nog allemaal op papier, terwijl de communicatie vaak telefonisch verliep. Om dat alles eenvoudiger, vlotter en duurzamer te laten verlopen, kozen we ervoor onze werking te digitaliseren. Bij zoekacties naar vermiste personen kan het signalement, inclusief foto, nu in een klik verspreid worden naar alle reddersposten, maar ook naar de politie of andere betrokken instanties.”

De juiste partner

IKWV-voorzitter Bert Gunst: “Na een intensieve selectieprocedure besloten we met PeopleWare in zee te gaan. Met hun voorstel wisten ze ons ervan te overtuigen dat hun aanpak, expertise en ervaring het beste matchen met onze organisatie. Ook het gegeven dat onze werking in de eerste plaats om mensen draait, en dus in de eerste plaats daarop afgestemd moet zijn, hadden ze bij PeopleWare heel goed begrepen: voor ons waren ze dus de juiste partner.”

Een gebruiksvriendelijk en veilig platform

PeopleWare ontwikkelde een goed beveiligd en gebruiksvriendelijk platform dat beantwoordt aan de verscheidenheid aan taken en aspecten die de job van redder inhoudt. Daarbij werd steeds geredeneerd vanuit het standpunt van de gebruiker, degene die dagelijks met de toepassing moet werken. Door zaken onmiddellijk visueel te maken was er maximale ruimte voor voortschrijdend inzicht, wat leidde tot de best mogelijke user experience.

Via een gsm of tablet hebben de redders op het strand zo te allen tijde toegang tot de laatste informatie, en worden ze automatisch verwittigd bij een melding van een gevonden of verloren gelopen kind in een naburige reddingspost of gemeente. Het signalement wordt digitaal verspreid zodat alle elementen voorhanden zijn om de zoektocht zo efficiënt mogelijk te starten.

“Aan softwareoplossingen is er vandaag geen gebrek, integendeel zelfs. Het probleem is dat die vaak gestandaardiseerd zijn, of geen antwoord bieden op de specifieke noden en uitdagingen waar bedrijven, organisaties en hun medewerkers mee te kampen hebben. Net zo met het IKWV: zij hadden een oplossing nodig aangepast aan hun werking.

Inzichten uit verzamelde data

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid informatie verzameld die direct na verwerking geanonimiseerd wordt. De analyses van deze gegevens bieden waardevolle inzichten en informatie die IKWV in staat stellen om specifieke elementen aan te passen, bij te sturen, of om preventiecampagnes te lanceren die nog nauwkeuriger zijn afgestemd op een doelgroep.

Enkele weken na implementatie van de software zijn er al enkele opmerkelijke constateringen gedaan. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat de EHBO-posten onverwacht vaak worden bezocht door mensen die zich op de dijk bevinden, en zelfs door bewoners van appartementen. Deze inzichten benadrukken het belang van het verzamelen en analyseren van gegevens om effectieve en gerichte maatregelen te kunnen nemen ter verbetering van de veiligheid en dienstverlening.

Pers

Dit project werd massaal opgepikt door de Belgische pers: