PeopleWareBusiness

IT'ers zouden goede (in)formateurs zijn

We kunnen er niet omheen: Vlaanderen heeft resoluut voor rechts gekozen en Wallonië voor links. Het wordt een aartsmoeilijk opdracht voor de informateurs en voor de daarop volgende formateur om partijen samen te brengen ten einde een regeerakkoord af te sluiten. De langstdurende formatie in de geschiedenis, 541 dagen om precies te zijn,  zou misschien wel eens verbroken kunnen worden.

Het verenigen van en omgaan met sterk uiteenlopende standpunten is iets waar wij als IT’ers quasi dagelijks mee te maken hebben.

Onze klanten zijn vaak bedrijven of organisaties die verschillende geografisch verspreide vestigingen hebben. Sommige van deze entiteiten opereren in redelijke mate zelfstandig, maar hebben tegelijkertijd toch wel wat gemeen met elkaar. De beslissing om één en dezelfde enterprise software voor de gehele groep te gebruiken lijkt op het eerste zicht een aannemelijke keuze.

Bij het opstellen van de requirements of functionele analyse komen vaak de eerste signalen naar boven dat de werkwijze van de entiteiten op sommige vlakken bijzonder uiteenlopend zijn. Sommige verschillen hebben geen specifieke toewijsbare reden of oorsprong. Hier is dan ook weinig weerstand van de entiteiten om deze verschillen weg te werken door een en dezelfde werkwijze te hanteren in de toekomst.

Andere verschillen daarentegen zitten bijzonder diep geworteld, vaak door een expliciete markante reden. De lokale bedrijfsvoering van de entiteit heeft bijvoorbeeld gekozen voor het leggen van zeer specifieke accenten in de dienstverlening naar haar klanten. Dit kan een fundamenteel onderscheidend aspect zijn voor de entiteit in de markt, wat klanten uitermate appreciëren en net hierdoor trouw blijven.

Eenheidsworst dreigt wanneer alle entiteiten precies dezelfde enterprise software krijgen. Het unieke onderscheidende karakter van elke zelfstandige entiteit loopt immers gevaar.

Business en functionele analisten hebben de laborieuse taak om enerzijds die processen te identificeren die gemeenschappelijk kunnen en meerwaarde bieden in termen van efficiëntie en transparantie. En anderzijds oog te hebben voor de essentiële unieke eigenschappen van de entiteiten en diens processen om hun bestaansreden en concurrentiepositie te handhaven.

Verschillen zijn niet iets dat per definitie met man en macht moet bestreden worden om uit te kristalliseren tot een consensus waar eenheidsworst primeert. De (in)formateurs zouden veel kunnen leren van IT business analisten die opereren in een versnipperd landschap.

IT’ers blinken uit in het maken van software die het beste van twee werelden combineert: een zo breed mogelijk gedragen gemeenschappelijke rode draad doorheen de enterprise software. En tegelijkertijd de uniekheid behouden van de entiteiten. Het blijft een uitgekiende balanceeroefening, maar het resulteert in een oplossing die alle sterke punten verenigt en waarbij het geheel sterker is dan de som der delen.

Formateurs, bezint en informeer u bij de IT’er voor je begint!

Dit artikel werd geschreven door Marc Schijvaerts